Christer Tärning
Född 1965 ~ Gift, 2 vuxna barn
0727 - 109999
christer.tarning@gmail.com
 

Anställningar

Analytics Data Architect, Qlik Data Integration (fd Attunity), Stockholm 2020 -
Qlik Data Integration är marknadsledande inom data integration och data management, och är specialister på datahantering såsom replication, ingestion och streaming mellan vitt skilda källor och mål. Jag ingår i EMEA CoE (Center of Excellence) som ADA (Analytics Data Architect), en roll som bla stöder kundnära försäljningsteam, presenterar och visar lösningarna på mässor och för analytiker, och fungerar som koppling till våra produktägare.

Teknisk kompetens: Verksamhetsområden:
Data Integration
Data Management
Arkitektur
Automation
Databaser
Cloud
Hadoop
(alla)

Lead Solution Architect, Teradata Sweden AB, Stockholm 2011 - 2020
Teradata säljer en databas helt inriktad på datalager och beslutsstöd. Arbetat huvudsakligen med pre-sales som Solution Architect för regionens största kund, vilket bla innefattar långtgående förståelse för affärskrav, detaljerad specifikation av hårdvara, mjukvara och tjänster, anpassad presentation och utbildning av Teradata's produkter, tjänster och lösningar, framtagning av lösningar och offerter, prisförhandlingar och legala avtal. Kontot har slagit nytt försäljningsrekord varje år sedan 2011. Även arbetat mot andra kunder, samt som konsult inom bla arkitektur, projektledning och utbildning för affärsanvändare, med DevOps och AnalyticOps. Genomfört internutbildning av nya tekniska produkter. En typisk lösning omfattar ett analytiskt ekosystem med både datalager och data lakes, med både molntjänster och on-prem system, med både SQL och Machine Learning, avsett för AI och Automation.

Teknisk kompetens: Verksamhetsområden:
Teradata (allt)
AI / ML / Automation
Cloud (Azure, AWS)
Hadoop (HWX, CLD)
Arkitektur
Data Governance
Utvecklingsprocess
Utbildningsteknik
Presentationsteknik
Säljteknik
Bank (Nordea, Swedbank, SEB)
Försäkring (If, Trygg Hansa)
Telekom (Telia, Telenor, Ericsson)

Senior BI-konsult, Itera Consulting Group AB, Stockholm 2007 - 2011
Itera säljer konsulttjänster inom Business Intelligence, dvs beslutsstöd och affärsanalys. Anlitad som BI-mentor, DW-arkitekt, ETL-utvecklare och/eller förvaltare av beslutsstöd. På Concordia Bus, Danaher Motion, Tidsam, SEB och Nordea samt på fler kortare uppdrag har jag varit mentor och utbildare av olika BI-verktyg. På Concordia Bus, Danaher Motion, Tidsam, Micronic, Bonniers, 3GIS, SEB och Nordea har jag designat datalager. På Aberdeen, SEB, Tidsam, Micronic, 3GIS, LF, H&M och Nordea har jag varit anlitad som ETL-utvecklare. På STFI, Ragnsells, SEB och 3GIS har jag hjälpt till med förvaltningen. På Kuoni utvärderade jag deras datalagerlösning. Jag har också utbildat mina kollegor i BI-verktyg, förfinat Iteras ramverk för DW, samt medverkat i BI-seminarium.

Teknisk kompetens: Verksamhetsområden:
SQL(MS)/MDX på PC/SQL2k-2k8
SSIS/SSAS/SSRS på PC/SQL2k5-2k8
DTS/SSAS/SSRS på PC/SQL2k
SQL(Oracle) på PC-Sun/ORA8-9-10-11
Toad/OWB/CVS/ClearCase
Applix/TM1/Cognos Planning
Agresso/Hyperion/Movex/XOR/
Maconomy/iScala/Dynamics etc
Telekom (3GIS, Telenor)
Tidningsdistr (Tidsam)
Bank (SEB, Nordea)
Försäkring (Länsförsäkringar)
Detaljhandel (H&M, Bonniers)
Charter (Kuoni)
Tillverkning (Danaher Motion, Micronic)
Fastighetsförvaltning (Aberdeen)
Buss (Concordia Bus)
Återvinning (Ragnsells)
Projekthantering (STFI)

Senior IT-konsult, Know IT AB, Stockholm 2004 - 2007
Know IT säljer konsulttjänster inom IT, bland annat för finansmarknaden. Anlitad som .NET-specialist och IT-arkitekt. Mellan december 2006 och april 2007 arbetade jag åt ACE Interactive som C#-utvecklare med ett avancerat övervakningssystem för kasinomiljö. Uppdraget innehöll tekniknära arkitektur och en driven utvecklingsmodell. Mellan januari 2005 och december 2006 arbetade jag för Skandiabanken med webbutveckling. Miljön innebar högt tempo, omfattande säkerhetstänkande i en flerskiktad modern arkitektur. Innan dess var jag på försäkringsbolaget Zürich, där jag arbetade med deras affärsssystem skrivet i C#. Även medverkat i ett stort utvecklingsprojekt avseende minröjning för försvarsmakten, samt arbetat med Active Directory på SIS.
Teknisk kompetens: Verksamhetsområden:
C#, C++, SQL (Oracle), HP OpenView på PC/WinXP-2k3
VB.NET, ASP.NET, Java (Eclipse), SQL (MS) på PC/WinXP-2k3
C#, SQL (MS) på PC/WinXP
C#, SQL (MSCE), .NET Compact Framework på PocketPC
LDAP, ADSI.NET, SQL (MS) på PC/WinXP
Kasino (Ace Interactive)
Bilfinansiering (SkandiaBanken)
Industriförsäkring (Fb Zürich)
Minröjning (Försvarsmakten)
Kundvård (SIS)

Senior utvecklare, Alecta Kapitalförvaltning AB
(fd SPP Kapitalförvaltning AB), Stockholm
1998 - 2003
Alecta hanterar och förvaltar tjänstepensioner. Arbetade i utvecklingsgrupp om 3 på IT-avdelningen. Arbetat med databasdesign, programmering, systemintegration, arkitektur, projektledning samt förvaltning. Kontinuerligt medverkat i utvecklingen av företagets IT-strategi och utvecklingsmetodik. Erfarenhet av ett flertal språk, klassbibliotek samt SQL-dialekter. All integration baserad på XML, mycket erfaren av meddelandemappning av olika slag och mellan olika miljöer. God insikt i både RUP och Agile-metoder. Byggt ett datalager från grunden i SQL Server, grävt data ur TMS2000 på Oracle, tagit fram applikationer för bla front-office och riskgruppen. Byggt intranet/portal och eCommerce-site, hanterat marknadsdata från bla Reuters, Tibco, SIX, DataStream mfl. Van vid att dokumentera all utveckling för både tekniker och användare. Det sista projektet innebar implementering av OLAP-kub baserad på MS Analysis Services. Generellt har de flesta lösningar handlat om någon form av beslutsstöd.
Teknisk kompetens: Verksamhetsområden:
Tibco/Rv, BizTalk, MQ-Series som middleware/applikationsintegration
XML, DHTML, ASP, Java på Internet-intranet
Scripts, SQL (Oracle) på Sun/Solaris
Databasdesign (MS SQL Server), SQL (Oracle, MS) på PC/NT-Win2K
Scripts, VB, Delphi, VB.NET, C# (.NET) på PC/NT-WinXP
Aktieanalys
Portföljförvaltning
Resultat och riskmätning

Utvecklare, SIX AB (fd Dextel Findata AB), Stockholm 1995 - 1998
SIX säljer börsinformation via satellit. Arbetsuppgifterna omfattade utveckling, underhåll och design av realtidsprogram och dess API. Arbetade även med att konvertera en stor tidsseriedatabas från en gammal plattform (Prime) till en modern SQL-databas (Sybase). Utöver det informationsklassificering, behörighetsadministration, omfattande teknisk dokumentation samt stöd och rådgivning till externa kunder.
Teknisk kompetens: Verksamhetsområden:
HTML, JavaScript, Java, J++ på Internet-intranet
C och scripts på SUN/Solaris
C++ (MFC), SQL (Sybase) och PowerBuilder på PC/Win95-NT
C på PC/DOS-Win3-Win95
Aktiemarknad, börshistorik
Indexkonstruktion
Informationsklassificering

Programmerare, CRM Treasury Systems AB, Stockholm 1993 - 1995
CRM säljer finanssystem till stora exportföretags finansavdelningar. Arbetade med kopplingar till informationsgivare och med Windows-migrering av Oracle Forms. Ansvarade för att ta fram en ny modul för realtidsbaserat och grafiskt beslutsstöd i C++ (MFC). Modulen var kopplad dels mot Oracle och dels mot Telerate, Reuters eller Findata. Arbetsuppgifterna omfattade allt från kravspec, design, programmering till installation och utbildning av användare.
Teknisk kompetens: Verksamhetsområden:
C, C++ (MFC) och VBA på PC/Win3-NT
C, SQL (Oracle) och OracleForms på PC/DOS-Win3-NT-Novell
Valutamarknad
Internationell räntemarknad

Finans & Datakonsult, VPD Konsult AB, Stockholm 1989 - 1992
VPD är ett litet konsultbolag med finansmarknadens aktörer som kunder. Här lärde jag mig programmering i Turbo Pascal och C. Under nästan två år var jag konsult på OM och vidareutvecklade ett system för optionsvärdering i C på VAX/VMS. Arbetade dessutom med realtidsbaserade analysprogram kopplade mot Reuters, samt med administrativa system.
Teknisk kompetens: Verksamhetsområden:
TurboPascal, C och Excel-makron på PC/DOS-Win3
C och SQL (RDB) på VAX/VMS
Optionsteori, derivatvärdering
Svensk räntemarknad

Banktjänsteman, Götabanken i Lund Deltid, 1987 - 1988
Banktjänsteman, Kristianstads Sparbank Deltid, 1986 - 1987
Bibliotekarieassistent, Linnéskolan i Hässleholm Somrarna, 1982 - 1985

Utbildningar

TCPP (Teradata Certified Professional Program), Teradata 14, Teradata Deltid, 2014 - 2015
Diplomerad Finansanalytiker, Handelshögskolan i Stockholm Deltid, 2001 - 2002
Certifierad Databas- & Informationsarkitekt, Dataföreningen Deltid, 1999 - 2000
Civilekonomlinjen Ekonomisk Analys, Lunds Universitet 1987 - 1989
Civilekonomlinjen Basblocket, Högskolan i Kristianstad 1985 - 1987
Värnpliktig PBV-skytt, GB, P6/Fo14 Kristianstad 1984 - 1985
Gemensam Naturvetenskaplig-Teknisk linje,
Tekniska Skolan i Hässleholm
1981 - 1984
Övriga utbildningar och kurser:  
Qlik Compose, Teradata Factory, Microgen Aptitude, Platform Configuration Specialist, fsLDM, TCS (The Challenger Sale), Industry Simulation for Financial industries, Selling Business Outcomes, Best Practices for Sizing Intelliflex, RACE Readiness & Sales Training, Amazon Web Services (AWS), Azure, Hortonworks, Cloudera, många interna kurser om produkter, tjänster, processer, lösningar och försäljning, mm
2010-talet
Demo2Win, Kimball University DW, SQL Server, SSIS, SSAS, SSRS, PPS, Applix/TM1/Cognos, Unix, CORBA, SOA, COM+, CLR, .NET, C#, Java, Delphi, Data Warehouse-design, Databasdriven publicering, Tibco 3COM/RV/MSW, TMS2000, Bloombergs, Reuters Cobra/Plus/3000/SFC, MS Office/VBA, WAP, XML, UML, RUP, Agile, Engelska, Affärsengelska, mm
2000-talet
Windows, VAX/VMS, Pascal, C, C++, MFC, MS Office/VBA, Btrieve, C-tree, RDB, Sybase, SQL Server, Oracle PL/SQL-optimering, PowerBuilder, Erwin, mm
1990-talet

Språk

Mitt modersmål är svenska.
Mycket god vardagsengelska, affärsengelska samt teknisk engelska i tal och skrift.
Baskunskaper i tyska.

Förtroendeuppdrag

Delägare, Real Cars eZine HB, Stockholm 1997 - 2007
Ordförande för Brf Trivselhem 102, Stockholm 1995 - 1997
Kassör för Föräldrakooperativet Bullerbybarnen, Stockholm 1994 - 1997
Delägare, Ertany Spice Systems HB, Stockholm 1993 -
Ansvarig för Festkommittén i Cefyrekon, Högskolan i Kristianstad   1986 - 1987

Referenser

Referenser, betyg och intyg lämnas gärna vid förfrågan.


English CV