Tärningens

Musik

Etymologi

Vad betyder ordet?

Definition

Vad är musik?

Historik

Vad var musik?

Sociologi

Musik kan provocera

Min musik

Vilken musik gillar jag?

Ordet musik är belagt i svenskan sedan 1619 och kommer, via tyska och franska, av latinets musica som i sin tur härstammar från grekiskans mousiké.

Det grekiska ordet syftar på Muserna, nio gudinnor som ansågs inspirera och beskydda diktning, tonkonst, bildkonst, dans och kroppsövningar samt andlig bildning i antik mytologi.

Den grekiska termen mousiké (eller mousiké techné – "musisk konst") hade alltså ursprungligen en annan, mycket bredare betydelse, där det vi idag kallar musik endast var en delmängd.

Ordet musik har senare lånats in i nästan alla västerländska språk via latinet (spanska música, italienska musica, franska musique, flamländska muziek, tyska Musik, finska musiikki).


30 juli 2019