Så kallade experter

Experter, som borde veta bättre, ansåg 1876: inga telefoner! 1895: inga flygplan! 1899: allt klart! 190x: inga militärflygplan! 1920: ingen radio! 193x: ingen atombomb! 1943: max 5 datorer! 1949: max 1.5 ton! 1957: inga datorer! 1962: inte Beatles! 1968: inget chips! 1977: inga hemdatorer! 1981: max 640k! 1996: inget Internet!
1876: inga telefoner! "This 'telephone' has too many shortcomings to be seriously considered as a means of communication. The device is inherently of no value to us." (Western Union internal memo, 1876) "Den där så kallade telefonen har allt för många brister för att kunna ha någon praktisk användning. Vi är inte intresserade av den." (Internt PM på telegrafbolaget Western Union 1876) 1895: inga flygplan! "Flygmaskiner är en teknisk omöjlighet." (Lord Kelvin, ordförande i brittiska vetenskapsakademin 1895) 1899: allt klart! "Alla tänkbara uppfinningar är redan gjorda." (Amerikanska patentverkets chef Charles Duell 1899) 190x: inga militärflygplan! "Flygplan är intressanta leksaker, men saknar militär betydelse." (Marskalk Ferdinand Foch, professor i strategi vid franska militärakademien) 1920: ingen radio! "Den trådlösa musiklådan saknar kommersiellt intresse. Vem skulle vilja betala för att lyssna på meddelanden som sänts ut till vem som helst?" (Känd amerikansk investeringskonsult om radion 1920) 193x: ingen atombomb! "Den där bomben kan aldrig explodera, och det säger jag som expert på sprängämnen." (Amiral Leary om atombomben) 1943: max 5 datorer! "I think there is a world market for maybe five computers." (Thomas Watson, chairman of IBM, 1943) "Jag anser att det finns en marknad för kanske fem datorer i världen." (IBM:s ordförande Thomas Watson 1943) 1949: max 1.5 ton! "Computers in the future may weigh no more than 1.5 tons." (Popular Mechanics, forecasting the relentless march of science, 1949) "Det är möjligt att framtidens datorer inte väger mer än 1.5 ton." (Popular Mechanics, om den oavbrutna vetenskapliga utvecklingen 1949) 1957: inga datorer! "I have traveled the length and breadth of this country and talked with the best people, and I can assure you that data processing is a fad that won't last out the year." (The editor in charge of business books for Prentice Hall, 1957) "Jag har rest runt i hela landet och pratat med de bästa experterna, och jag kan garantera er att data processering är en fluga som inte kommer att överleva detta år." (Chefredaktören för affärsböcker på Prentice Hall, 1957) 1962: inte Beatles! "Gitarrgrupper har ingen framtid." (EMI-direktör till Beatles 1962) 1968: inget chips! "But what ... is it good for?" (Engineer at the Advanced Computing Systems Division of IBM, 1968, commenting on the microchip.) "Men vad ... skall man ha det till?" (Ingenjör på Advanced Computing Systems Division på IBM, 1968, kommenterande microchipset.) 1977: inga hemdatorer! "There is no reason anyone would want a computer in their home." (Ken Olson, president, chairman and founder of Digital Equipment Corp, 1977) "Det finns ingen anledning till att någon skulle vilja ha en dator i sitt hem." (Ken Olson, VD, styrelseledamot och grundare av Digital Equipment Corp, 1977) 1981: max 640k! "640K ought to be enough for anybody." (Bill Gates, president of Microsoft, 1981) "640K borde räcka till vem som helst." (Bill Gates, VD för Microsoft 1981) 1996: inget Internet! "Internet är en dagsslända." (kommunikationsminister Ines Uusmann, 1996)

Och spåkulan sprack från kant till kant...