Tärningens Retorik

Konsten att övertyga

Retorik är läran om talekonsten. Den uppfanns och förädlades av antikens greker och romare. Vår egen tid har inte tillfört mycket, utöver det som följt av nya medier, eftersom människans hjärna är sig lik.


Enligt antikens rön har retoriken fem huvudgrenar:

INVENTIO

Under antiken föreställde man sig att det fanns färdiga exempel och argument att använda. Numera får man hitta på sina argument och söka fakta själv.

DISPOSITIO

1. exordium - inledning Syftet är att vinna åhörarnas välvilja, antingen via rättframma principio eller via subtila insinuatio. Blygsamhet humiliatio är väsentligt.
2. narratio - berättelse Ofta en kronologisk berättelse om vad som hänt. Användbara metoder:
 • decorum - att vara trevlig är bättre än att vara otäck.
 • paralipsis - att påstå något, men ta tillbaka det.
 • prosopopoeia - att ge röst åt frånvarande individer och abstrakta företeelser.
 • 3. probatio - bevisning Omfattar både talets tes propositio och ytterligare argument confirmatio för den.
  4. refutatio - motargument Här bemöter man tänkta eller redan framförda motargument. Dess betydelse beror på vad talets mål är. Skall utplåna eventuella tvivel.
  5. peroratio - avslutning Talets viktigaste del. Innehåller ofta två delar, en sammanfattning recapitulatio och en vädjan till känslorna för att få engagemang patos. Bör vara förberett ner i minsta detalj.

  ELUCUTIO

  Den språkliga utformningen av talet, såsom språkliga grepp och tankemässiga knep, är fortfarande vikigt för att hålla intresset uppe.

  MEMORIA

  Under antiken krävdes minnestrick för att komma ihåg talets delar och deras placering. Inte lika viktigt idag när pappret är billigt. Användes bara som stolpmanus, det är helt fel att läsa innantill.

  PRONUNTIATIO

  Talets framförande, inklusive kroppsspråk och klädsel, har blivit än mer viktigt och än mer komplicerat med all ny teknik.


  Allt detta för att nå ett av tre huvudmål inom retoriken:

  Intressant nog behövs alla delarna oberoende av mål, om dock i olika omfattning.


  Forna tiders mästare:

  Moderna tiders mästare:


  Glöm inte att avslutningen är talets viktigaste del om du skall övertyga!

  källa: Göran Hägg (Praktisk Retorik, Retorik idag)

  14 september 2018