Tärningens
Vägar och visdomar


Jag utbildade mig till civilekonom på 1980-talet, först basblocket på Kristianstads högskola och sedan fördjupningen Ekonomisk Analys på Lunds Universitet. På de valfria kurserna valde jag kurser med finansiell inriktning eftersom de var mest utmanande.

Direkt efter uppsatsen fick jag jobb på VPD, en konsultfirma som verkar inom finansmarknaden i Stockholm. Där lärde jag mig först att programmera Pascal på PC, men efter ett par månader blev jag placerad som konsult på OM där jag hjälpte till med OMS (OM's Marginal-Säkerhetssystem) skrivet i C på VAX. Det gick bra, en månads uppdrag förvandlades till ca 18 månader plus uppdrag för ytterligare två konsulter från VPD. Efter ett antal andra mindre uppdrag för mig hann dock de bistra tiderna i början på 1990-talet ifatt bolaget och ett antal konsulter fick yxan, däribland jag.

Efter en tids övervintring med provisionsjobb och annat startade jag ett eget konsultbolag där jag åtog mig ett flertal uppdrag inom programmering, utbildning och rådgivning. Tillvaron var dock osäker med rörliga lån och 75% räntechock, samtidigt som vi fick vårt första barn, så jag sökte en fast anställning.

Jag fick jobb som programmerare på CRM (Currency Risk Mgm) som gör system som hanterar riskerna i exportföretagens finansavdelningar. Ganska snart fick jag ansvar för att ta fram ett helt ny modul, som var ett realtidsbaserat och grafiskt beslutsstöd kopplat mot Telerate, Reuters eller Findata. Ansvaret omfattade allt från kravspec, design, programmering, leverans och användarutbildning, vilket var mycket givande. Främst ekonomiska skäl gjorde dock att jag sökte mig vidare.

Jag fick anställning på Dextel Findata där mina arbetsuppgifter skulle vara att ta fram en ny version av Trust-terminalen, en terminalapplikation för frågor mot den centrala Trust-databasen. Men samma dag jag började fick jag nya, mer prioriterade uppgifter eftersom en annan programmerare sagt upp sig; att ta hand om den PC-baserade applikation som tar emot realtidsströmmen med data. Vilket inte riktigt var min dröm, men till slut fick jag ganska bra kläm på det också.

Dextel Findata gick snart samman med gamla SIX som blev Bonnier Findata som blev nya SIX. Därefter sysslade jag mest med att dels hjälpa till i arbetet att skapa en helt ny Trust-databas på en modern Sybase-plattform, dels att klassificera all information som realtidsssystemen hanterade tillsammans med Vinga som skrev en ny klientapplikation, MIM eller senare SIX Trader. Därutöver lade jag mycket tid på att hjälpa de kunder som använde realtids-API:et.

Efter tre år blev jag headhuntad till SPP Kapitalförvaltning, som hade helt andra resurser än SIX. Jag fick börja med att ersätta alla konsulter som tjänade grova pengar på SPP:s anpassade informationssystem AIS, dvs system som hämtar portföljdata ur finanssystemet TMS samt indexdata från diverse indexleverantörer. Jag fick även ansvaret för att börja bygga ett eget intranet för kapitalförvaltningen. Samtidigt sålde man fondbolaget, livbolaget samt varumärket till SHB och bytte namn till Alecta.

Min huvudsakliga syssla på SPP/Alecta var dock att skapa och utveckla ett operativt datalager, AIM, som skulle tjäna som nav till andra applikationer som behövde data. Bla byggde vi en e-Commerce site inför PPM-valet som använde AIM. Även bet-simuleringen på front-office och riskgruppens webbaserade system för bet-analys mfl använde AIM. Utöver det var det en hel del arbete med applikationsintegration med hjälp av Tibco/Rv, samt med teknisk support och utveckling för finansiella realtidsprogram som Tibco, Reuters, SIX och Datastream mfl.

Efter fem och ett halvt år bytte man förvaltningsmodell och bestämde sig för att halvera personalen på kapitalförvaltningen, och återigen fick jag yxan. Efter att ha sökt ett flertal intressanta jobb fick jag samma vecka två olika erbjudande om anställning! Det var konsultbolagen Pointer och Know IT som slogs om mig.

Efter mycken vånda valde jag till slut Know IT som kändes som det bästa valet just då. Jag arbetade bland annat med LDAP, DirectoryServices och databasintegration på SIS, med PocketPC, Compact Dotnet och SQLCE för FMV i en minröjningsapplikation (EODIS), med bokföringssystem i Dotnet och SQL Server på Zürich, med bilfinansiering via webben i Dotnet och SQL Server på SkandiaBanken, samt med ett avancerat övervakningssystem i C# mot Oracle på ACE Interactive.

Efter tre år bytte jag till Itera, som fokuserar på BI, dvs Business Intelligence, eller beslutsstöd på svenska. Det innebär i praktiken att plocka ut data ur olika källsystem, tvätta och sammanställa datat i ett datalager, samt att skapa kuber, rapporter och dashboards för analys av datat. Mina uppdrag var oftast som BI-mentor, DW-arkitekt, ETL-utvecklare och/eller DB-förvaltare.

På STFI, Ragnsells och Aberdeen var det mest förvaltning. På Concordia Bus och Danaher Motion var jag mentor/arkitekt. På SEB var jag först utvecklare, och sedan arkitekt i tio månader. På Tidsam, 3GIS och Micronic var jag mentor/arkitekt/utvecklare. På Kuoni gjorde jag utvärdering av deras datalager. På LF, H&M och Nordea var det mest utveckling i långa projekt.

Efter mer än fyra år blev jag headhuntad till Teradata, som säljer en databas med massivt parallell arkitektur, för att var lösningsarkitekt inom presales för Nordens största kund. Det var en extremt utmanande, utvecklande och stimulerande period som varade nästan nio år.

Numera är jag arkitekt på Qlik Data Integration (fd Attunity). Jag supporterar våra kundnära säljteam, är länken till produktägarna, håller reda på allt samt presenterar våra lösningar externt. Det är mycket att göra och det trivs jag med!

Curriculum Vitae

Märkligt det där med tillfälle, plats och tid..

alea iacta est

 oooO    
 (  )    
 \ (  Oooo 
  \_) (  ) 
     ) / 
    (_/  
Vad betyder utrikiskan ?
15 januari 2020