Tärningens Bilar

Jag har alltid varit intresserad av bilar. Till skillnad från många andra slocknade inte intresset när jag växte upp.
från:
Tärningens Bilar
© christer.tarning.se

Real Cars
Honda
NSX
S2000