Tärningens Karta och kompass

Om du vill veta vem tärningen är, följ förslagsvis följande väg:

  1. Tärningens Liv och leverne, läs texten med eftertanke & studera bilderna ingående
  2. Tärningens Sidor och avigsidor, läs noggrant igenom alla underordnade sidor
  3. Tärningens Resor och mål, kolla var jag planerar att åka i framtiden.
  4. Tärningens Vägar och visdomar, skumma översiktligt (gäller ej headhunters)
  5. Tärningens Utrop och inkast, läs tills du tröttnar...
  6. Tärningens Länkar och kedjor, surfa någon annanstans!

Senast uppladdad 11 juni 2009 av christer.tarning@home.se